Bouwinspecties

Zekerheid

Als u een gebouw koopt of verkoopt wilt u zekerheid over de bouwtechnische staat en de eventuele herstel- en onderhoudskosten. Deze zekerheid wilt u vóórdat u tot koop c.q. verkoop overgaat. Oude Egberink & partners voor woningen (eventueel in combinatie met levering van het Energielabel woningbouw) inspecteert de gebouwen van boven tot onder. De rapportage geeft een objectief en gedetailleerd inzicht in de gebreken en kosten.

Bij een bouwinspectie ontvangt u een uitgebreide rapportage dat naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling ook een hersteladvies bevat. In dit advies worden ook de herstelkosten berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in direct noodzakelijke onderhoudsmaatregelen en op termijn (binnen 3 jaar). U ontvangt een uitgebreide rapportage met foto’s van de aangetroffen gebreken. Als u een volledig een goed leesbaar rapport wilt, is een uitbreiding met een Bouwinspectie-rapportage noodzakelijk. Er kan ook maatwerkadvies worden geleverd.

Ouderenhuisvesting Tilburg Dagelijks Leven
Ouderenhuisvesting Tilburg Dagelijks Leven

Bouwinspectie

Naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling wordt ook een
hersteladvies gegeven en worden herstelkosten bereken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in direct noodzakelijke onderhoudsmaatregelen en op termijn (binnen 3 jaar). U ontvangt een uitgebreide rapportage met foto’s van de aangetroffen gebreken. Een bouwinspectie kan worden uitgebreid met een NHG-rapportage.

Herbestemming voormalig pakhuis Enschede

Bouwinspectie utiliteitsbouw

Bij aankoop, verkoop of herwaardering van een bedrijfsgebouw en of complex kan Oude Egberink & partners dit ondersteunen door het uitvoeren van een technische Due Dilligence. In deze technische quick scan, waarin kort en overzichtelijk de technische staat van het gebouw in kaart is gebracht.
Door middel van fotorapportages met kwaliteitsbeoordeling krijgt u een inzicht in noodzakelijk technisch onderhoud op termijn met een indicatie van de hiermee gemoeide investering.

Download hier de brochure

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op door het formulier hiernaast in te vullen of door te bellen naar 053- 4311226 of 06- 20499532.